Které lokality sledujeme?


Cenová mapa prodejních cen nyní obsahuje data o prodejních cenách pro celou Českou republiku.

Jaká data Cenová mapa prodejních cen obsahuje a jak jsou aktuální?


Cenová mapa prodejních cen k dnešnímu dni čerpá z dat ČÚZK aktuálních k:
  • 1.8.2023

V současné chvíli jsou v cenové mapě v rámci vybraných lokalit zpřístupněny cenové informace pro segmenty Nových a zánovních bytů v developerských projektech, Ostatních bytů v nové, cihlové, panelové či měšťanské zástavbě a Rodinných domů.
  • Pro Nové a zánovní byty v developerských projektech lze k dnešnímu dni v aplikaci nalézt relevantní data o transakcích od roku 1994.
  • Pro Ostatní bytovou výstavbu lze v aplikaci nalézt relevantní data o všech transakcích od 1.12.2013.
  • Pro rodinné domy lze v aplikaci nalézt relevantní data o všech transakcích od 1.12.2013.

Pro snadnější vyhledávání v mapě je symbol (čtverec nebo trojúhelník) značící bytový nebo rodinný dům, kde proběhla nějaká prodejní transakce, doplněn tečkou.

Aplikace je stále v dynamickém vývoji a je kontinuálně doplňována o nové regiony a data.